4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l


ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ

Reklamlar


Babami ?zledim Szleri


heR ya?muR ya?i?inda heR güne? bati?inda hatiRaLaRdan babam süzüLüR gözüme geLiR.

sessiz ya?ami? sedasiz öLmü?LeRdiR ana ?evkati yaninda okunmaz esameLeRi, babaLaR öLüm meLe?i kondu?unda oca?in oRtasina, faRkettiRiRLeR kendiLeRini. çiLe, bo?u?ma, emek ve kavgayLa gecen biR ömüRden, aRta kaLan sessiz biR vedadiR. yükLeniR çoçuk çoLuk a?kina hayatin yükünü.. anamin aRkasinda biR da? koLu kanadi baca?inin üstünde anamin da?i çökmü?tüR.. saRsintiyi anLamaz çocuk yüRekLeR, hayat yedi düveL askeRi gibi ü?ü?mü?tüR üstümüze, babam vatan beLLidi?i yuvasinin da? gibi deRtLeRine vuRmu?tuR kendini.. ve vuRuLmu?tuR mehmetcik gibi vakitsiz...

gözLeRimden akaR damLaLaR, ya?muR vuRdu?undan cama, aRtik baba oLdu?umdan mi ne otuRuR baba de?iL kendime a?LaRim.. me?eR gözya?ida yaki?iRmi? eRkek adama baba oLdu?unda yoksuL evLeRin caniymis baba sevgisi ve heRkesin yüRe?inde bazen bamteLi kopmasiymis babanin yitimi.. hayat kendi hükmünü koyaR deRdi babam.. bu hükümde sana biR müjdem vaR baba eyLüL fiRtinasinda senden kuRtaRabiLdi?im kitapLaRimi hayat biR bebe bisküvisi, ayakkabi, kaLem, siLgi, iLaç fiyatina aLdi benden.. kitapLaRi mi sattim göz ya?imi içime attim... unuttum beni kaç kez tokatLadi?ini ve heR tokadin aRkasindan gizLi gizLi yandi?ini... siRtima cevRiLmi? pusuLaRin önüne atiLi?im ve yüRe?ini koydu?un o canim yeRime!! babaLaR böyLediR i?de
biR seRtLik kaLkaniyLa bu?LaniR yüzLeRi güLmez gibidiRLeR çocuk sevkatini biLmez gibidiRLeR.. hayatimizin iLk yeniLgisini aLiRiz baba oLunca me?eR kahkaha atmak isteRLeRmi? saRiLmak minicik eLLeRe öpmek doyasiya ne çok hevesLiymi?sin..

anam anLatiRdi inanmazdim ; bir su damLasinin kayip gitmesi gibi eLLeRimizden yada biR yiLdizin yeR de?i?tiRmesi gibi gökyüzünde yitiRdikten sonRa biR da?i anLadik ?imdi cek babam cek biR meseL dudakLaRimda cektikce hayatin yükünü omuzLaRimda kedeRimi yatiRmak isteRdim mezaRina ve a?Lamak isteRim topRa?ina yüzünü vuRmak biLiRim kaLkmasada do?RuLup yatti?i yeRden hissedeR beni
üzeRindeki otLaRi kiRciL sakaLLaRi gibi ok?aRim ya?muRda ya?aRsa hadi iyi oLuR haa.. biRLikte a?LaRiz yitikL?imize ve haykiRiRim ve söyLeRim ba?piRaRak yiLLaRca söyLeyemedi?imi baba! duyyoRmusun beni baba oLduktan sonRa daha çok özLedim seni......

heR ya?muR ya?i?inda heR güne? bati?inda hatiRaLaRdan babam süzüLüR gözüme geLiR....

 

Babami ?zledim Video Klibi

 A?k Ya?indasin Ya?ini Deme                                                    Dü? Yakamdan Deli Gönül

                                                 

 

 

 

Sz: Babami ?zledim
Syleyen: Ahmet ?afak

Babami ?zledim

Sponsor Reklamlar

 


                            
   


Ahmet ?afak szleri, Ahmet ?afak arklar , Ahmet ?afak trkleri web sayfas,

Babami ?zledim ark sz, Babami ?zledim trk sz, Babami ?zledim ark szleri, Babami ?zledim dinle, Babami ?zledim arksn dinle, Babami ?zledim trksn dinle, Babami ?zledim izlesene, Babami ?zledim izle, Babami ?zledim klip, Babami ?zledim  Ahmet ?afak,  Babami ?zledimtrk szleri, Babami ?zledim video, Babami ?zledim video izle, Babami ?zledim kim sylyor, Babami ?zledim ilahisi, Babami ?zledim ilahileri, Babami ?zledim iiri, Babami ?zledim iirleri,

   

 

c_r
c_bl c_b c_br
Designed by  free designs NTC Hosting